Det ekonomiska kretsloppet

Filmen handlar om det ekonomiska kretsloppet som är ett sätt att beskriva ett lands ekonomi.

I den här filmen får du träffa familjen Gustavsson som består av mamma Leyla, pappa Johan och barnen Markus och Greta. I filmen förklaras hur deras privatekonomi hänger ihop med samhällsekonomin. Vad händer till exempel med den skatt som Leyla och Johan betalar? Och varifrån kommer Gretas studiebidrag?

I filmen kommer du att se olika symboler. Här får du en förklaring till vad dessa betyder: