För lärare

Koll på cashens syfte är att underlätta undervisningen i privatekonomi för lärare på gymnasienivå.

Privatekonomi och konsumenträtt ingår som centralt innehåll för samtliga gymnasieprogram inom samhällskunskap 1a1 och 1b enligt Gy11, vilket det nya undervisningsmaterialet har skarpt fokus på.

Lärarhandledning

Här hittar du lärarhandledningen. Denna har utvecklats för att möta kunskapskraven enligt Gy11. Den erbjuder ordlistor, frågor till filmerna och olika uppgifter. Fokus ligger på privatekonomi, men med en tydlig koppling till samhällsekonomi och andra samhällsfrågor som till exempel hållbar utveckling och människors livsvillkor. Elevmaterialet finns med i lärarhandledningen, men finns också under fliken ”För elever”.

Koll på cashen Lärarhandledning 2017 (.pdf)

Det ekonomiska kretsloppet

I denna animation möter du och dina elever delar av det ekonomiska kretsloppet sett utifrån familjen Gustavssons perspektiv. Avsikten är att visa hur hushållens privatekonomi hänger ihop och interagerar med samhällsekonomin. Du kan använda filmen som en introduktion till momentet, men du kan också använda det om du vill låta eleverna  repetera hur det ekonomiska kretsloppet hänger ihop. Filmen kan vara ett komplement eller ett stöd i din undervisning för att förklara ett komplext system.

I filmen representeras den offentliga sektorn av kommun och riksdag. Deras beslut har effekt på familjen Gustavssons liv och påverkar även andra aktörer. Den offentliga sektorn återfinns också som arbetsgivare, pappan i filmen arbetar på sjukhuset. Det är bra om du som lärare förklarar, innan eller efter filmvisningen, att den offentliga sektorn har olika roller i samhället.
Det finns andra aktörer som skulle kunna höra hemma i kretsloppet, ett exempel är företag i utlandet. Men eftersom denna film ska presentera ett komplicerat sammanhang  på en grundläggande nivå har vi valt att inte ta med alla tänkbara aktörer. Du kan givetvis utvidga modellen som du tycker passar din undervisning och dina elever.

Filer för nedladdning

Högerklicka på länken och välj ”Spara länk som…” eller motsvarande.

Film 1, Budget (.mp4)
Film 2, Avtal (.mp4)
Film 3, Skuld (.mp4)
Film 4, Spara och låna (.mp4)
Film 5, Det ekonomiska kretsloppet (.mp4)

Länktips

Pssst! Vill du fördjupa dig? Här finns ett urval av olika länkar där du hittar ytterligare information för att du ska få ännu bättre Koll på cashen.

Koll på cashen tar inte ansvar för information som publiceras på webbplatser som vi länkar till. Inte heller tar Koll på cashen ansvar för länkarnas säkerhet eller teknik

Arbetsförmedlingen

www.arbetsformedlingen.se – information och stöd för den som söker arbete.

Boupplysningen

Boupplysningen.se är en guide för boenderelaterade frågor.

Brottsoffermyndigheten

brottsoffermyndigheten.se – information om du utsatts för brott.

Budget- och skuldrådgivare

www.konsumentverket.se/kontakt-och-vagledning/budget-och-skuldradgivning
I alla kommuner finns det budget- och skuldrådgivare, där du kan få kostnadsfri hjälp med din privatekonomi.

Centrala studiestödsnämnden (CSN)

www.csn.se – bidrag och lån vid studier.

Datainspektionen

www.datainspektionen.se – myndighet som har tillsyn över inkassobolagen.

Energikalkylen

www.energimyndigheten.se – beräkningsprogram och hjälpmedel för hushållen att effektivisera sin energianvändning.

Energimarknadsbyrån

www.energimarknadsbyran.se

Ersättningskollen

www.ersattningskollen.se – räkna ut hur mycket pengar du kan få om du blir sjuk eller råkar ut för ett olycksfall.

Fondkollen

www.fondkollen.se – saklig information om fondsparande samt verktyg och värdefulla exempel som är användbara när det gäller allt fondsparande.

Försäkringskassan

www.forsakringskassan.se – filmer för gymnasieelever om socialförsäkringen.

Hallå konsument

www.hallakonsument.se – oberoende vägledning genom Konsumentverket, i samarbete med andra myndigheter, konsumentbyråer och kommunernas konsumentvägledning.

Föreläsningar

www.gilladinekonomi.se/karta – lokala, kostnadsfria och oberoende föreläsningar i privatekonomi till dina elever.

Hyresgästföreningen

www.hyresgastforeningen.se – medlemsorganisation för hyresgäster som arbetar för att alla ska ha rätt till en god bostad till rimlig kostnad.

Kommunala konsumentvägledare

www.hallakonsument.se/kommunernas-konsumentverksamhet
I många kommuner finns det konsumentvägledare som kostnadsfritt kan hjälpa dig med dina rättigheter före och efter ett köp.

Konsumentbyrårer

Bank- och finansbyrån samt Försäkringsbyrån: www.konsumenternas.se, – på Konsumentbyråernas sidor hittar du opartisk och kostnadsfri vägledning om bland annat bank, försäkring, telekom och energi

Konsumentverket

www.konsumentverket.se– kalkyler, fakta, tips, vägledning och kontaktuppgifter till Konsument­vägledare samt Budget- och skuldrådgivare.

Kostnadsfri app

”Gilla din ekonomi” – broschyrer, quiz och filmer om privatekonomi. Finns att hämta i Google Play och App Store.

Kronofogden

www.kronofogden.se – information och vägledning för dig som vill ha hjälp med att betala eller få betalt.

Pensionsmyndigheten

www.pensionsmyndigheten.se – information om allmän pension och planering av pensioner.

Polisen

polisen.se – information om du blir utsatt för brott och vad som händer efter en polisanmälan.

polisen.se/utsatt-for-brott/skydda-dig-mot-brott/penningtvatt/undvik-att-bli-penningmalvakt/ – information om unga penning- och styrelsemålvakter. En penningmålvakt är vanligtvis en person som tvättar pengar genom att upplåta sitt konto och hjälper till att flytta, ta ut eller föra över pengar som kommer från brottslig verksamhet. En styrelsemålvakt är en person som sätts in som styrelseledamot eller verkställande direktör utan att ha någon avsikt att ta del i den verksamhet som bolaget bedriver.

Riksgälden

www.riksgalden.se – myndighet som bland annat ansvarar för insättningsgarantin och investerarskyddet.

Skatteverket

www.skatteverket.se – hjälp och information om till exempel skatter, egenavgifter och avdrag.

Telekområdgivarna

www.ktib.se – på Konsumentbyråernas sidor hittar du opartisk och kostnadsfri vägledning om bland annat bank, försäkring, telekom och energi

Ung Privatekonomi

www.ungprivatekonomi.se – utbildning och information kring privatekonomi för unga.