Undervisning

Koll på cashen vill inspirera lärare till att undervisa mera i privatekonomi – något som vi anser är både roligt och enkelt!

Här nedan presenterar vi förslag på upplägg för din undervisning. Idéerna bakom uppläggen kommer från lärare som använder vårt material. Om du och din klass inte vill delta i tävlingen kan uppgiften givetvis användas som grupparbete eller kanske som hemläxa. Nedan finner du även underlag för måluppfyllelse.

 

Meny 1

Denna meny tar ca fem timmar av din undervisningstid.

Lektion 1: Visa Koll på cashen filmen och diskutera(60 min)

Lektion 2: Vad händer om man inte kan betala? Använd gärna en lektion och case i KFM:s lärarrum (60 min)

Lektion 3: Visa ett avsnitt av TV 3:s ”Lyxfällan” (60 min) Det är ett program som intresserar eleverna.

Lektion 4: Gå igenom Konsumentverkets Koll på pengarna och därefter kan ni dela in klassen i mindre grupper och introducera fördjupningsuppgiften.

Lektion 5: Ev redovisning av fördjupnings/tävlingsuppgiften.. (60 min)

Om du har mera tid till förfogande kan du alltid fördjupa dig ytterligare i materialet som finns på Konsumentverkets – och Kronofogdens webbplatser. Du kan också bjuda in kommunens Budget- och skuldrådgivare eller kanske en representant från en bank. Om du har fler timmar till ditt förfogande kan du som sagt leta här:  Kronofogdens lärarrum samt på Konsumentverkets webbplats.

 Mål

Genom att använda Koll på cashens material uppnår du målen i Samhällskunskap 1 a 1, 50 p. Enligt Skolverket ska undervisningen i denna kurs behandla följande centrala innehåll:

*  Hushållets inkomster, utgifter, tillgångar och skulder. Konsumenträtt samt konsumtion i förhållande till behov och resurser. Hur privatekonomin påverkas av samhällsekonomiska förändringar.

Om Du väljer att genomföra fördjupningsuppgiften uppfylls även dessa mål:

*  Metoder för att kritiskt bearbeta information, till exempel källkritik.

*  Presentation i olika former och med olika tekniker med betoning på det skriftliga och muntliga, till exempel debatter och debattartiklar.

Filer för nedladdning

Lärarhandledning (pdf)
Lärarhandledning till filmen, innehåller tips till läraren, faktaunderlag, diskussionsfrågor och övningar.

› Diskussionsfragor (doc)
Lärarhandledningens diskussionsfrågor i redigerbart skick. Du kan redigera frågorna efter eget huvud så att det passar ditt lektionsupplägg.

Hela filmen som .wmv (Windows)
Hela filmen som .mov (Mac)
Filmfiler att ladda ner till din egen dator.